Volver a página principal de Biografías de Mujeres Andaluzas

VOLVER A PÁGINA PRINCIPAL DE Documentos históricos del feminismo. Traducciones.

VOLVER A PRESENTACIÓN DE Dictamen acerca de la mujer.

TRADUCCIÓN Dictamen acerca de la mujer.   II Congreso Obrero de la Federación Regional Espańola. Zaragoza 1872

Versión en castellano: Dictamen acerca de la Mujer

Rumano. Traducción completa del documento. Puedes bajarte la traducción en PDF.

Este dictamen fue traducido al rumano para que, poco a poco, personas de todo el mundo intentaran entender la importancia de la Mujer en el trabajo.

Por: María Bernardetta Boros. Primavera de 2014

Aviz catre femeie

Lorenzo a citit un raport Consiliului federal în care, în conformitate cu ceea ce a fost convenit de către Congresul din Barcelona, a fost probleme care a rămas în aşteptare în Congres.

.. a doua propunere de Fornells, in ceea care spune: încercaţi în cel mai bun mod posibil de eliberare femeilor din toate lucrările care nu este domestic.

FEMEI

În opinia noastră, această propunere este fiica unei preocupari; Acesta este inspirat intr-un sentimentalism tradiţional care trebuie să dispară înainte de observaţiile şi cunoştiinţele ce in fiecare zi îmbunătăţită de stiinta sociala, pentru ca mai presus de toate este fatalitatea economice şi adevărul.

Cei care doresc să fortifice femeia de lucru, astfel încât acesta se angajează exclusiv în casă, pentru a avea grijă de familie, presupun că acest lucru este doar misiunea lor, pentru care cererea are puteri speciale, care va contrata luŕnd-o din ceea ce ei numesc centrul său.

Cei care spun asta sunt că actuala constituție a familiei este atemporala, şi aceasta este principala baza opiniunii sale. Dar faptele, după o logică severă, independent de toate sentimentalisme şi îngrijorare, varierea condiițile economice ale societăţilor, în special în forma de proprietate, de asemenea schimba instituţiile sociale.

Nu introducem aici demonstraţie de această afirmaţie, pentru că o vom face in altă parte, avand ocazia de a vedea-o.

Din acest motiv ne vom limita a expune următoarele considerante:

Femeia este o fiinţă liberă şi inteligentă, şi, prin urmare, responsabilă de acţiunile ei, la fel bărbatului; pentru că dacă acest lucru este adevărat, ceea ce este necesar este să fie pus în condiţii de libertate pentru a se desfăşora în facultăţile sale. Acum bine; dacă împingând femeii exclusiv la operaţiunile domestice,de casa, aceasta este supusă, ca până acum, a dependenţei bărbatului, şi, prin urmare, elimina libertatea ei.

Ceea remediu trebuie pentru a pune femeii în condiţii de libertate? Nu există altceva decât munca. Dar se va zice: munca femeilor este o sursă de mare imoralitate, cauza degenerarea a rasei şi tulbură relaţiile între capital şi muncă în detrimentul lucrătorilor, de mulţimea femeilor. Acestora le răspundem: cauza aceste rele nu este munca femeilor,ci monopoliu exercitată de clasa explotata; transformand proprietatea individuala in colectivă, şi veţi vedea cum se va schimba totul.

Problema de familie şi, prin urmare, taxele și drepturile femeilor, este atât de intim conectat cu modul de proprietate, care credem dispensed să-l tratam aici, deoarece am face studiul lor în alt dictamen avand nevoaia a se supune in considerarea voastra.

Între timp, credem că activitatea noastră pentru aceste femei este să le introducem în mişcarea forţei de muncă, pentru finalitatea de a contribui la lucru comun, triumful cauzei noastre, emanciparea proletariatului, deoarece, precum şi înainte explotatiei nu este nici o diferenţă de sex, ar trebui să existe o justiţie.

Consiliul Federal, Angel Mora. - Valentin Sáenz. - Inocente Calleja - Paulino Iglesias. - Joseph Mesa. - Anselmo Lorenzo. - Pauly Hipólito - Victor Pagés. - Francisco Mora.

Pagés a propus că fiecare dată din multele aclaraţii făcute în acest aviz a fost susţinută în argumentărilor conţinute în aviz privind Proprietatea, ce trebuie citit mai târziu, putea fi citita imediat astfel încât delegaţi ar putea aprecia mai bine acest lucru.

Consultand Congresul, astfel sió adus aminte"

"Asociatia Internationala Lucratorilor . Extras din procesul de al doilea Congres a Lucrătorului Federaţiei Regionala Spaniole, organizat în Zaragoza în 4 la 11 aprilie 1872."

http://anselmolorenzo.es/documentos/Congreso/pdf/II%20Congreso%20Obrero%20(Zaragoza,%201872).pdf Pagina vazuta pe 20 August 2013.

Această opinie a fost aprobat de Congres. A se vedea formula în care este confirmată în "Deciziile luate de al doilea Congres muncii din regiunea spaniola, a avut loc în Zaragoza 4-11 aprilie". Clara E. Lida. Istoria şi dezvoltarea muncii libere spaniole (1835-1888). Editura secolului XXI. 1973 (sunt reeditari mai recente)

żTe atreves con otro idioma? żQuieres comentar algo de la traducción?:

  Correo de contacto: biografiasma@gmail.com

VOLVER A PÁGINA PRINCIPAL DE Documentos históricos del feminismo. Traducciones.

Volver a página principal de Biografías de Mujeres Andaluzas